اخبار

ضرورت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

 پخش زنده اینستاگرام با موضوع ((ضرورت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور)) با حضور آقایان دکتر مجید صفاری نیا، دکتر حمیدرضا پوراعتماد و دکتر جواد خلعتبری در تاریخ 1401/01/23 برگزار شد.