اساسنامه

هدف از تشکیل انجمن

انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران (ISCST) در سال 1391 به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی علوم و فن‌آوری‌های شناختی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های علوم و فن‌آوری‌های شناختی، تشکیل گردید. این انجمن  در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت میکند.

 

زمینه‌های فعالیت انجمن

—        به منظور نیل به هدف­های ذکر شده، انجمن اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:

—        انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌­ای با علوم و فن‌­آوری­‌های شناختی سر وکار دارند.

—        همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح­‌ها و برنامه­‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

—        ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل ازمحققان و استادان ممتاز.

—        ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

—        برگزاری گردهمایی‌­های علمی در سطح ملی، منطقه‌­ای و بین­ المللی.

—        انتشار کتب و نشریات علمی.

 

تاسیس انجمن

انجمن علوم و فن آوری‌های شناختی ایران در تاريخ 1391/12/28 تحت شماره 31151 به ثبت رسيده است . اسامي هيات مؤسس انجمن به ترتيب  حروف الفبا به شرح ذيل است :

—        دكتر حميدرضا پوراعتماد

—        دكتر مهدي تهراني دوست

—        دكتر سهراب حاجي زاده

—        دكتر سيد كمال خرازي

—        دكتر محمدرضا زرين دست

—        دكتر رضا زماني

—        دكتر عبدالحسين صادقي مرشت

—        دكتر سيده زهره عظيمي فر

—        دكتر عليرضا قائمي نيا

—        دكتر عليرضا مرادی

—        دكتر بابك نجار اعرابي

—        دكتر شهين نعمت زاده

—        دكتر مجيد نيلي احمدآبادي