اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

—        دکتر مجتبی زارعی

 

اعضای اصلی

—        دکتر وحید نجاتی (نایب رئیس)

—        دکتر مجید اسحاقی گرجی (خزانه ­دار)

—        دکتر رضا نیلی پور

—        دکتر حسن حق شناس

 

اعضای علی البدل:

—        دکتر رضا لشگری

—        دکتر علی یونسی

 

بازرس اصلی

 —        دکتر حمیدرضا پوراعتماد

 

بازرس علی البدل

 —        دکتر علیرضا توکلی طرفی