ارتباط با انجمن

 

اطلاعات تماس

- ایمیل : iranianscst@gmail.com
- تلفن : 22431617 - 021
- فکس : 22431989 - 021
- آدرس : تهران - اوین- دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده علوم شناختی و مغز
- کدپستی : 1983969411