فعالیت های پیشین

 

 1. کارگاه ارزیابی تشخیصی اختلالات خواب

برگزار کنندگان: دکتر حبیب‌اله خزایی، دکتر مسعود طهماسیان

تاریخ برگزاری: 1396/5/26

سطح برگزاری: ملی

 

2. 2nd Winter School for Neuroscience

تاریخ برگزاری: 1396/10/7

سطح برگزاری: بین المللی

 

 3. کارگاه دو روزه مقاله نویسی

برگزار کنندگان: دکتر مجتبی، دکتر مسعود طهماسیان

تاریخ برگزاری: 1396/10/11 و 1369/10/12

سطح برگزاری: ملی

 

4.EEG Workshop: Acquisition and Analysis of EEG, ERP and Neurofeedback 

برگزار کنندگان: دکتر رضا خسرو آبادی، دکتر سحر جواهر حقیقی، دکتر سمن نورزاده، سپیده فرمانی  

تاریخ برگزاری: 1397/7/4و 1397/7/5

سطح برگزاری: ملی

 

5. Neuroimaging Meta-Analysis 

برگزار کنندگان: Professor Simon B Eickhoff و Dr. Masoud Tahmasian  

تاریخ برگزاری: 1397/7/6

سطح برگزاری: بین المللی

 

 

6. Workshop on Functional and Structural Magnetic Resonance Imaging

برگزار کنندگان: دکتر مجتبی زارعی، دکتر مسعود طهماسیان، دکتر حبیب گنجگاهی، دکتر رضا خسرو آبادی، دکتر شهروز فقیه روحی

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 و 1397/7/11 و 1397/7/12

سطح برگزاری: ملی

 

7. کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی

برگزار کنندگان: دکتر مجتبی زارعی، دکتر مسعود طهماسیان

تاریخ برگزاری: 1397/8/30 ، 1397/9/1 ، 1397/9/7 و 1397/9/8

سطح برگزاری: ملی

 

8. Tehran Brain Hack

برگزار کنندگان: دکتر علی خطیبی

تاریخ برگزاری: 1398/7/21 و 1398/7/22

سطح برگزاری: ملی


9. Infra-Low Frequency Neurofeedback

برگزار کنندگان: Hors Schneider, Fran Schemldt-Staub, Thomas Theis , Behrouz Salamt, Sepideh Farmani

تاریخ برگزاری: 1398/7/22 تا 1398/7/26

سطح برگزاری: بین المللی