عضویت

 

عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته‌­های مرتبط با  علوم و فناوری‌های شناختی می‌باشند.

 

عضویت وابسته

اشخاصی که دارای درجه‌ی کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته­‌های مذکور در زمینه‌های ذکر شده شاغل باشند.

 

عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته‌­های مرتبط با علوم و فناوری‌های شناختی به تحصیل اشتغال دارند.

 

 

عضویت افتخاری

  شخصیت­‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌­های فن­‌آوری نانو، زیست‌­فن‌­آوری، فن‌­آوری اطلاعات، علوم و فن‌­آوری‌­های شناختی و رشته­‌های وابسته حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک­‌های مؤثر و ارزنده‌­ای نموده باشند.